آقای دکتر Fariborz Bagheri

Dr. Fariborz Bagheri

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475867)

19
90
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers