آقای دکتر Farhang Ahmadi Givi

Dr. Farhang Ahmadi Givi

دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407839)

53
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers