آقای دکتر AbbasAli Ali Akbari Bidokhti

Dr. AbbasAli Ali Akbari Bidokhti

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315164)

127
77
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers