آقای دکتر omid dezfulian

Dr. omid dezfulian

دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409717)

10
11
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers