آقای دکتر Abbas Pakdel

Dr. Abbas Pakdel

Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414198)

9
33
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers