آقای دکتر Ahmad Zandvanian

Dr. Ahmad Zandvanian

استادیار دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (439355)

16
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers