آقای دکتر Seyed Mojtaba Hosseini

Dr. Seyed Mojtaba Hosseini

MD, PhD, Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran North Branch

فرد مهم علمی - Researcher ID: (448877)

25
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers