آقای دکتر Mahmoud Jourabian

Dr. Mahmoud Jourabian

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185570)

147
21
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers