آقای دکتر Ebrahim Reyhani

Dr. Ebrahim Reyhani

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (514914)

11
24
2
1
1
5
2
3

Associate Professor in Mathematics EducationFaculty member at Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب حل مسئله ریاضی، از نظریه تا عمل چشم-اندازی برای آموزش معلمان ریاضی (انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) - 1399 - Persian
 • کتاب آشنایی با برنامه درسی ریاضی مدرسه ای ایران (انتشارات مدرسه) - 1399 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری حرفه ای آموزش ریاضی دانشگاه دولتی مسکو1380-1384

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1373-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • سرآمد آموزشی کشوری(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) (1402)
 • سرآمد آموزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (1402)
 • مقاله شاخص در حوزه آموزش (1401)
 • مولف کتاب برتر دانشگاه (1400)
 • استاد نمونه دانشگاه (1398)

Workshops

 • کارگاه مسائل باز پاسخ ریاضی - تهران، اداره آموزش و پرورش منطقه 15 (1401)
 • کارگاه حل مسئله ویژه معلمان متوسطه - دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ 2 و 3 شهریور 96 . محمودآباد (1396)