آقای دکتر Gholamali Ahmadi

Dr. Gholamali Ahmadi

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (464260)

53
67
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers