دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی

2024-1-14
دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی
دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی روز شنبه، 7 بهمن، 1402 توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 5 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محور های همایش:

مدیریت تربیت بدنی وعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ورزشی- فلسفه تربیت بدنی- تربیت بدنی در مکتب اسلام- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی- بیومکانیک ورزشی- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی-ورزش همگانی- ورزش بانوان- طب ورزشی- ورزش های بومی محلی- رسانه و ورزش- فرهنگ و ورزش-استعدادیابی ورزشی- ورزش های آبی و ساحلی- فناوری و مهندسی در ورزش- پزشکی ورزشی- ورزش و اوقات فراغت- جامعه شناسی ورزشی- بیوشیمی و متابولیسم ورزشی- فیزیولوژی علمی عضلانی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی- فعالیت بدنی، تندرستی و پیشگیری از بیماری- نقش تربیت بدنی در تعلیم و تربیت- فناوری و نوآوری در ورزش- سیاستگذاری و توسعه پایدار در ورزش- صنعت ورزش- مطالعات روانشناختی و توسعه فرهنگی و اجتماعی ورزش- توسعه ورزش بانوان- ورزش قهرمانی و سایر موضوعات مرتبط با علوم ورزشی و تربیت بدنی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)