راهنمای ثبت مقاله در کنفرانسها و همایشهای علمی پژوهشی

2020-10-13

در تقویم کنفرانسهای کشور اطلاعات کامل و به روزی از همایشهای معتبر علمی کشور تهیه و جمع آوری می شود. از طریق این بخش شما می توانید کنفرانسهای مهم در حوزه فعالیت خود را شناسایی و برای شرکت در آنها و یا ارائه مقاله اقدام نمایید.

پژوهشگرانی که علاقه مند به ارائه مقالات خود در کنفرانسهای معتبر علمی پژوهشی داخل کشور می باشند، می توانند به روش زیر اقدام فرمایند:

ابتدا از طریق تقویم کنفرانسهای کشور و یا بانک اطلاعاتی گردهمایی های ایران، کنفرانسی که در ارتباط با رشته مورد نظر شما می باشد و در آینده برگزار خواهد شد را جستجو نمایید. ممکن است در اطلاعات ثبت شده برای کنفرانس، تاریخ پذیرش مقالات گذشته باشد، ولی برای اطمینان وبسایت کنفرانس را مجددا کنترل فرمایید و یا در صورت لزوم به صورت تلفنی از دبیرخانه در زمینه تاریخ پذیرش مقالات اطمینان حاصل فرمایید.
بر اساس سیاست پذیرش مقاله هر کنفرانس، باید خلاصه مقاله خود و یا اصل مقاله را از طریقی که توسط دبیرخانه اعلام شده است به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایید. برخی از کنفرانسها، ابتدا چکیده مقاله را پذیرش می نمایند و پس از داوری اولیه، اصل مقالات را جهت داوری نهایی دریافت میکنند. لذا باید در این زمینه دستورالعمل کنفرانس را مطالعه نمایید.


برای تهیه اصل مقاله، حتما باید فرمت مقاله ای که توسط دبیرخانه معرفی شده است را دقیقا مطالعه نموده و مقاله خود را از هر نظر مطابق فرمت مقالات تهیه نمایید. توجه نمایید که عدم همخوانی با فرمت کنفرانس، میتواند دلیل عمده عدم پذیرش مقالات باشد. لذا حتما باید استاندارد مقالات کنفرانس رعایت شده باشد.


پس از داوری اولیه، نوع پذیرش مقاله شما (قطعی یا مشروط) به شما اعلام می شود که در حالت پذیرش مشروط، پذیرش مقاله شما منوط به اعمال اصلاحات ذکر شده توسط هیات داوران کنفرانس می باشد و در غیر این صورت مقاله شما پذیرفته نخواهد شد که این اصلاحات معمولا ویرایشی و مربوط به فرمت مقاله می باشند.


پس از برگزاری کنفرانس و اتمام فرآیند دریافت و ویرایش، مجموعه مقالات توسط دبیرخانه کنفرانس مربوطه، به سیویلیکا ارسال می شود. مدت زمان ارسال مقلات توسط دبیرخانه به سیویلیکا خارج از دسترس ما می باشد و بر اساس توانمندی و سرعت عمل دبیرخانه ها صورت می پذیرد و پیگیری های لازم از سوی سیویلیکا انجام می شود. پس از دریافت مجموعه مقالات در صورتی که مشکل و ایراد مهمی در متون مقالات نباشد، حداکثر طی ده روز کاری روند نمایه سازی و انتشار مقالات بر روی سیویلیکا انجام می شود.
مجموعه سیویلیکا برای شما آرزوی موفقیت و تداوم فعالیتهای علمی را دارد.



مطلب قبلی: راهنمای ارسال مقالات پیش چاپ

مطلب بعدی: راهنمای ارائه مقاله به ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی

بازگشت به: راهنمای نویسندگان مقالات