تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,240

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TARVIJCONF03_048

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1390

Abstract:

جامعه در حال تغییر امروزی تقاضاهای جدیدی دارد که توانایی تغییر و تجدید نظر در آن یک عنصر ضروری به نظر می رسد و باید توانایی رویارویی با این مشکلات و چالشها جز مهارتهای اساسی افراد جامعه باشد ارتقا کشاورزی کشور با اهمیت بخشی بهنیروی کار انسانی و یا کشاورز به عنوان عامل اصلی بخش کشاورزی وجستجوی فرصتهای مناسب و ایده ها برای ایجاد کسب وکار و ترویج کسب وکارهای کارآفرینانه در بخش کشاورزی می باشد یکی از گزینه مناسب جهت استفاده بهینه از مزیتهای نسبی بخش کشاورزی در عرصه تولید بازاریابی رقابتی کردن بخش کشاورزی وحضور فعال در بازارهای جهانی توسعه تعاونیهای تولیدی کشاورزی می باشد پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موانع و محدودیتهای توسعه اشتغال در تعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران درچارچوب پژوهشهای توصیفی - همبستگی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 300 نفر از اعضا تعاونهای تولیدی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب از شش منطقه کشور انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته اند ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها برابر با 0/86 محاسبه گردیده است روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظر خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. نتایج مربوط به تحلیل عامل یموانع و محدودیت های کارافرینی تعاونیها منجر به استخراج هفت مانع زیربنایی شد این موانع به ترتیب اهمیت عبارتند از: مانع اطلاع رسانی ،فنی، مالی، ساختاری بازاریابی و فروش مدیریتی و قانونی کهدر مجموع 76/547 درصد واریانس کل موانع و محدودیت های اشتغال زایی تعاونیهای تولیدی کشاورزی را تبیین نموده اند. همچنین موانع اطلاع رسانی مالی و فنی نیز برافزایش تعداد اعضا تاثیر دارند.

Keywords:

کارآفرینی , توسعه اشتغال , تعاونهای تولیدی کشاورزی , موانع و محدودیت ها و تحلیل عاملی

Authors

فرشته غیاثوندغیاثی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

سیدجمال فرج اله حسینی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ایرج ملکمحمدی

استاددانشگاه تهران

سیدمحمود حسینی

دانشیار دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمد پور داریانی، م. (1382). آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاهها را ...
 • احمد پور داریانی، م. (1386). کارآفرینی، تعاریف، نظریه‌ها و مدل‌ها. ...
 • لامعی، ب. (1382). توسعه و آموزش کارآفرینی در ایران. موانع ...
 • مرادنژادی، ه ؛ شعبانعلی فمی، ح؛ حسینی؛ م و کافی، ...
 • یعقوبی، ج و حسینی، س. م(1386). تحلیلی بر موانع تحقق ...
 • D.Intriligator, M. (2004). Globalization of the World Economy: Potential Benefits ...
 • Fulton, M. (1999). Cooperatives and member Commitmen. The finish Journal ...
 • ILO (2008). Global Employment Trends. Geneva, International labour Office, January ...
 • Nippierd, A.B. (2002). The potential Role of the UN Guidelines ...
 • Pages, E.R. and D.M. Markley. (2004). Understanding the environment for ...
 • Robertson, M. (2003). Barriers to start-up and their effect on ...
 • Smit, A.B. (2004). Changing external conditions require high levels of ...
 • International Symposium on Horticultural Economics and Management. ...
 • United Nations (2007). Developing women's e ntrep reneurship and e-busines ...
 • Entrepren eurship and Economc Development: The Emergence Show Case. Geneva. ...
 • نمایش کامل مراجع