آقای دکتر SeyedMahmood Hoseini

Dr. SeyedMahmood Hoseini

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (386365)

56
77
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers