بررسی تاثیر استفاده از مواد افزودنی در بهبود پارامترهای برشی خاک های اسیدی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SETBCONF03_059

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

باران های اسیدی به عنوان یکی از مهم ترین آثار و نتایج آلودگی هوا و همچنین به عنوان یکی از بدترین انواع آلودگی در خاک به شمار می رود. ورود آلاینده های فلزی و ترکیبات اسیدساز از قبیل ترکیبات گوگرددار، نیتروژن دار و یا نتیجه واکنش های آنها در اتمسفر، به باران یا هر فرم دیگر بارندگی موجب افزایش اسیدیته بارندگی ها، تشکیل باران های اسیدی و تغییر در کیفیت بارش های جوی خواهد شد. قطرات باران در هنگام برخورد به سطح خاک، ذرات خاک را جابجا و ساختمان خاک را تخریب می کنند. بنابراین بهسازی و اصلاح رفتار خاک های اسیدی با بهره گیری از مواد افزودنی ضروری به نظر می رسد. لذا در پژوهش حاضر، تاثیر استفاده از مواد افزودنی در بهبود رفتار خاک های اسیدی بررسی شده است. به همین منظور ابتدا در یک نمونه خاک ماسه ای، با افزودن ترکیبات اسیدی، خاک مسئله دار حاصل شده است. پس از این مرحله با افزودن درصدهای مختلف از چند ماده ی افزودنی، با انجام آزمایش تک محوری و برش مستقیم، ظرفیت باربری نمونه خاک و پارامترهای مکانیکی نظیر چسبندگی و زاویه ی اصطکاک داخلی خاک مورد مطالعه محاسبه شده است. مواد افزودنی مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل درصدهای مختلفی از آهک، سیمان، خاکستر بادی، خاکستر پوسته ی برنج می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده مشاهده می شود، با افزودن مواد افزودنی، شاهد افزایش مقدار عددی پارامتر مقاومت برشی در حالت های مختلف بوده ایم، به نحوی که استفاده از آهک، خاکستر بادی، سیمان و خاکستر پوسته ی برنج، به ترتیب حداکثر به اندازه ی ۱۷.۹%، ۱۹.۸%، ۲۲.۶% و ۲۴.۵% موجب افزایش مقدار عددی پارامتر مقاومت برشی خاک شده است. لذا بر این اساس می توان مطلوب ترین و بهینه ترین درصد و ماده ی افزودنی را معرفی نمود. بر این اساس استفاده از ۱۲.۵ درصد وزنی ماده ی خاکستر پوسته ی برنج، به عنوان مطلوب ترین ماده ی افزودنی معرفی می گردد. همچنین افزودن آهک، خاکستر بادی، سیمان و خاکستر پوسته ی برنج به ترتیب پارامتر زاویه ی اصطکاک داخلی خاک اسیدی را حداکثر ۱۰.۱%، ۱۲.۹%، ۱۳.۳% و ۱۶.۳% افزایش داده است. این روند افزایشی در خصوص پارامتر چسبندگی به ترتیب ۴.۷%، ۷.۴% ۱۶.۴% و ۱۳.۵% حاصل شده است. لذا از منظر بهبود و ارتقای پارامتر زاویه ی اصطکاک داخلی، بهینه ترین و مناسب ترین ماده ی افزودنی، استفاده از ۱۲.۵ درصد وزنی خاکستر پوسته ی برنج می باشد، در حالی که از منظر بهبود و افزایش پارامتر چسبندگی، مطلوب ترین درصد وماده ی افزودنی، ۷.۵ درصد وزنی سیمان می باشد.

Authors

سهیل مرادعلیزاده

دانشجوی دکتری، گرایش سازه ، دانشگاه پلی تکنیک مادرید، مادرید، اسپانیا

محبوبه دلدار

دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران