بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض سازمانی و سبکهای مدیریت تعارض کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,580

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICBDE01_401

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

هدف از این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان در سال 1392 بوده است. جهت نمونه گیری از بین420 نفر از کارکنان این سازمان به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه، بنام پرسشنامه تعارض سازمانی، پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض استفاده شده است، از پرسشنامه هوش هیجانی برای سنجش مولفه های خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط استفاده شده است و نهایتا از پرسشنامه راهبرد های مدیریت تعارض برای سنجش مولفه های عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شده است. روش آزمون فرضیه ها در بخش آمار استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کلموگروف اسمیرنف بود. نتایج این تحقیق نشان داد که، با افزایش میزان هوش هیجانی کارکنان، احتمال استفاده از مدیریت تعارض کاهش مییابد و برعکس. همجنین مشخص گردید که بین راهبردهای مدیریت تعارض سازمانی و هوش هیجانی همبستگی معکوس و معنی داری وجود دارد.

Authors

عباسعلی رستگار

استادیار،دکترای مدیریت،گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری،دانشگاه سمنان

محمدرضا رستمی

دانشجوی دکترای مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری،دانشگاه سمنان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آراسته، حمید رضا و محمودی راد، مریم(1382)، "آموزش گ بخش: ...
 • احمد نژاد، فرشته (1389)، "بررسی روابط ساده و چندگانه هوش ...
 • اکبر زاده، نسرین(1383)، "هوش هیجانی، دیدگاه سالوی و دیگران"، تهران: ...
 • بابایی، محمد علی و مومنی، نونا (1384)، "تاثیر هوش عاطفی ...
 • برادبری، امید و کریوز، حسین(1386)، "راهبردهای مدیریت تعارض در بین ...
 • بختیاری، حسن (1388)، "نظریه و کاربرد آزمون های هوش و ...
 • پیرزاده، آفرین، علوی، سید بابک (1389)، "رابطه‌ی بین هوش هیجانی ...
 • رابینز، استیفن (1383)، "تئوری سازمان"، ترجمه مهدی الوانی، تهران، انتشارات ...
 • زتشتیان، شیرین (1387)، "ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا ...
 • سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا (1387)، "هوش هیجانی و ...
 • جهانیان، رمضان، (1389)، "بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت ...
 • جهاندیده، کاظم پور مهرداد(1384)، "مدیریت تعارض"، روزنامه همشهری، شماره3725 ...
 • شاه طلبی، سعیده (1386)، "بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض ...
 • جویباری، منوجهر(1384)، "مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه ...
 • خاطری چشمه، فرزانه (1380)، "پروراندن هوش عاطفی در گروه ها"، ...
 • داور منش، حمید (1371، " رابطه هوش هیجانی با انواع ...
 • رفیعی، علی(1386)، "بازاریابی ارتباطی" مجله یافته های نو در روانشناسی، ...
 • فهیم دوین، حسین (1385)، "رابطه هوش عاطفی و مهارت های ...
 • فیضی، طاهره، شاه بهرامی، الهام، آزنده، افسانه(1390)، "رابطه هوش هیجانی ...
 • فراهانی، زرنوشه (1386)، _ بررسی رابطه بین سبک رهبری و ...
 • کوپر، هرس (1387)، "ارزش هوش هیجانی در مدیریت سازمان ها"، ...
 • کلهر، روح الله، (1386)، "رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت ...
 • مظفری، سید امیراحمد، روحی، حمیدرضا ساعتچیان، وحید، کلالانی، امین، 1391، ...
 • محرم زاده، مهرداد، سیدعامری، _ شیدا، (1391)، "ارتباط مولفه‌های پنج‌گانه ...
 • وتن، دیوید و کمرون، کیم (1380)، "مدیریت تعارض"، ترجمه مهدی ...
 • Afzalur, _ and Patricia, M. (2003). "Effects of emotional intelligence ...
 • Boonsathorn, W. (2007). _ 'Understanding conflict management styles of thais ...
 • Cheeriness, C. and Golema. D. (2007). _ EI - hard ...
 • Dewed, D. Hart, F. (2000). "Emotional intelligence: reliability and validity ...
 • Koufopotos, D. Zoumbos, V. (2008). "Top management team and corporate ...
 • kreitner R, and Angelo K: Organazational Behavior , 7th edition, ...
 • Thomas K. Conflict and Conflict Management _ Newyork : John ...
 • Nalty P : "What the unions want now?"fortune ; 1993 ...
 • Nelson DF, and Campbell Quick U. Undrestanding Organazational Behavior, A ...
 • نمایش کامل مراجع