روشهای اندازه گیری مقاومت، بازنگری و اصلاح شبکه زمین پستهای فشارقوی

Publish Year: 1371
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,558

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPDC02_026

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1386

Abstract:

این مقاله بنا به اهمیت و نقش اساسی شبکه های زمین در پست های فشارقوی و تاثیر آن بر کل شبکه اعم از فشارقوی، فشار متوسط و غیره و لزوم بازنگری و اصلاح شبکه های زمینی فرسوده، خصوصا پست های قدیمی تهیه شده است که در این رابطه پس از ذکر مقدمه و مسائل مربوطه به ایمنی افراد و تجهیزات و علت های فرسودگی شبکه های زمین روشهای اندازه گیری مقاومت زمین را مورد بحث و بررسی قرار داده و به عنوان نمونه پس از تشریح مشکلات و معضلات سوئیچ یا در 63 کیلو ولت پست نیروگاه اسلام اباد چگونگی و نتایج اندازه گیری مقاومت شبکه زمین سوئیچ یا رد مزبور را با استفاده از روش مورد بحث ارائه می دهد و نهایتا با نتیجه گیری و جمع بندی در این مورد مقاله به پایان می رسد.

Authors

احمدرضا دانشمند

شرکت برق منطقه ای اصفهان