روش های مواجهه امامان معصوم(علیهم السلام) در برخورد با انحرافات کلامی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,408

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CISS01_009

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

یکی از بزرگ ترین خطراتی که ادیان الهی را تهدید میکند انحراف در دین است. وجود این تهدید ایجاب می کند تا در هر دینی اشخاصی عهده دار مبارزه با انحرافات آن شوند. دین اسلام هم به عنوان خاتم ادیان آسمانی یکی از اهداف و وظایف ایمه(علیهم السلام) را محافظت از اندیشه های اسلامی در برابر انحراف های مختلف معرفی نموده است. گسترش روز افزون اندیشههای انحرافی در جامعه ایجاب میکند تا هر مسلمانی جهت حفظ اعتقادات دینی خود شیوههای برخورد امامان معصوم با انحرافات کلامی را فرا گیرد. ازاین رو در این نوشتار برآنیم که ضمن تحلیل پاره ای از مبارزات ایمه(علیهم السلام) با انحراف های کلامی این شیوه ها را استخراج نموده و از آنها جهت پاسداری از اعتقادات اسلامی در همه عرصهها بهره بریم. بررسی تاریخ زندگی ایمه(علیهم السلام) نشان می دهد ایشان برای مبارزه با انحرافات کلامی از دو شیوه ی علمی و عملی استفاده کرده اند. شیوهی علمی شامل: تبیین صحیح عقاید، استفاده از مناظره، جدل، خطابه، گفتار محبت آمیز، موعظه و تربیت شاگرد می شود و شیوهی عملی شامل: لعن، تحذیر از همراهی با منحرفان، جهاد و دستور به قتل اشخاص خاص از سران نحله های انحرافی می شود.

Keywords:

انحرافات کلامی , امام معصوم , روش مواجهه با انحرافات کلامی

Authors

یاسر عرب

کارشناس ارشد مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام، دانشگاه قم