بررسی رابطه سلامت عمومی با عزت نفس و کمال گرایی در بین معلمان ابتدایی غرب استان مازندران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 448

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_243

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

این مطالعه با هدف بررسی رابطه سلامت عمومی با عزت نفس و کمال گرایی در بین معلمان ابتداییشهرستان مازندران به انجام رسیده است. با توجه به ای نکه این مطالعه به دست کاری متغیرها دست نمی زندو فقط به اندازه گیری آنها می پردازد، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شاملکلیه ی معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان نوشهر - چالوس در سال 96-1397 در استانمازندران می باشد. ابزار گردآوری داد هها در این تحقیق شامل پرسشنامه سلامت عمومی 28 ماده دارد کهتوسط گلدبرگ و هیلر، پرسشنامه عزت نفس هترتون و پولوی و پرسشنامه کمالگرایی فراست (FMPS)می باشد . یافته ها حاکی از آن است؛ که سلامت عمومی به صورت مستقیم تغییرات عزت نفس و کمالگرایی را تبیین می نماید، که در این بین قدرت پیش بینی متغیر سلامت عمومی بر متغیر عزتنفس (0/408) بالاتر از متغیر کمال گرایی (0/396) در معلمان دوره ابتدایی می باشد.

Authors

اعظم فرح بخش

دانشجوی کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستان علمی-کاربردی نوشهر

شقایق تیلاب

دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران