تحلیل محتوای کتاب درسی علوم دوم ابتدایی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,949

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA03_319

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوا کتاب علوم دوم ابتدایی بر اساس مولفه های خلاقیت از دیدگاه گیلفورد است. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوا است . جامعه آماری این پژوهش کتاب درسی علوم پایه دوم ابتدایی سال چاپ 1397 است.با استفاده از جدول و نمودار در این تحقیق نتایج بدست آمده بیانگر این است که کتاب علوم دوم ابتدایی به سطح حافظه واگرا و تفکر ارزشیاب کم توجه کرده است و بایستی تمهیداتی در این زمینه اندیشه شود.

Authors

مسعود اسلامی کلیجی

آموزگار پایه ششم مدرسه ۲۲ بهمن سلمانشهر- فوق لیسانس تحقیقات آموزشی

احسان عمویی اسرمی

آموزگار پایه ششم مدرسه ۲۲ بهمن سلمانشهر

محسن ربیعی قادی

آموزگار پایه اول مدرسه شهید امرجی

حامد رحیمی دادکلایی

آموزگار پایه ششم مدرسه اتحاد