عفونت های بیمارستانی و باکتری سودوموناس آیروژینوزا

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 962

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF06_103

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

Abstract:

علیرغم پیشرفت های زیاد در سیستم های مراقبت بیمارستانی و معرفی طیف گسترده ای از عوامل ضد میکروبی، باکتری سودوموناس آیروژینوزا Pseudomonas aeruginosa همچنان به عنوان یکی از مهم ترین پاتوژن های فرصت طلب ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی مطرح بوده و از عوامل شایع ایجاد کننده عفونت در بیماران بستری در بخش هایمختلف بیمارستان می باشد. هدف از این مطالعه مروری بر مبحث عفونت های بیمارستانی در یک نگاه کلی و معرفی باکتری سودوموناس آیروژینوزا به عنوان مهم ترین عام عفونت های بیمارستانی و روش های تشخیص و درمان آن می باشد.

Authors

زهرا صفرمشایی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

زهیر حشمتی پور

استادیار، گروه زیست شناسی میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران