تربیت دینی در ادیان ابراهیمی: دعوت به دیگردوستی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 523

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTAR01_024

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

با ظهور انسانگرایی جدید اندک اندک خود و دیگری در تقابل یکدیگر قرار گرفتند تا جایی که آدمی به جای دیگرگروی، خودگروی را برگزید. بیشک توجه به خود به هیچ وجه ناپسند نیست بلکه اگر از آن مراقبت نشود، کمک و توجه به دیگری نیز امکان پذیر نخواهد بود. متون مقدس ادیان ابراهیمی به تفصیل از دیگری و حقوق او سخن گفته اند. مهم آن است که ادیان نه با نفی خود، بلکه با تاکید ویژه بر کرامت نفس آدمی، او را دعوت به توجه به دیگری می کنند. این نوشتار با روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی نگاشته شده و میکوشد مبحث دیگردوستی و توجه به دیگری را در تعالیم سه دین ابراهیمی یهود، مسیحیت و اسلام بررسی کند. نتیجه چنین پژوهشهایی می تواند دستمایه خوبی برای دانشمندان و فیلسوفان تعلیم و تربیت باشد تا با تبیین درست از دیگری، راهبردهایی اساسی برای نهادهای مختلف تعلیم و تربیت ارائه دهند.

Authors

محسن شرفایی

دانش آموخته دکتری ادیان و عرفان تطبیقی و پژوهشگر گروه کلام و اندیشه بنیاد پژوهشهای اسلامی

علی اکبری چناری

دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی و پژوهشگر گروه کلام و اندیشه بنیاد پژوهشهای اسلامی