اطلاعات کنفرانس

The First Religious education conference in the Ibrahimi Religions

محل برگزاری: مشهد
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 1397
تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398
تعداد صفحات: 848
تعداد مقالات :44
نمایش مقالات: 39648
شناسه ملی این کنفرانس: RTAR01
نویسندگان مشارکت کننده: 81 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

مجموعه مقالات The First Religious education conference in the Ibrahimi Religions

نتایج 1 تا 50 از مجموع 44