تعیین و مقایسه ترکیبات تقریبی (پروتئین، چربی، خاکستر، رطوبت، کربوهیدرات و فیبر) لاروهای Tenebrio molittor و Zophobas morio جهتتهیه جیره غذایی دام و طیور

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 943

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HALALFOOD_010

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1398

Abstract:

با توجه به این که جمعیت جهان در سال 2050 به 9 میلیارد نفر افزایش می یابد یکی از مهم-ترین دغدغه های جوامع امروزی تامین غذای موجودات زنده می باشد. به دلیل محدودیت منابع،میزان انرژی مصرفی برای تهیه پروتئین حیوانی، افزایش جمعیت، افزایش قیمت مواد غذایی وبسیاری از موارد دیگر پیش بینی می شود که پروتئین استخراج شده از حشرات خوراکی به دلیلاینکه از لحاظ تراکم مواد مغذی در هر گرم، به مراتب بهتر از گوشت گاو یا حتی ماهی می باشندکه می تواند درجیره غذایی دام و طیور گنجانده شود. در پژوهش حاضر میزان ترکیباتتقریبی پروتئین، چربی، خاکستر، رطوبت، کربوهیدرات و فیبر لاروهای Tenebrio molittor وZophobas morio جهت تهیه جیره غذایی دام و طیور بعد از 3 نسل تغذیه از هویج و سیبزمینی به صورت تواما محاسبه شد که میزان آن برای پروتئین به ترتیب 19/68 و 18/93 درصدو برای چربی به ترتیب 13/89 و 16/79 درصد می باشد که می تواند برای تغذیه دام و طیور درجیره غذایی آن ها لحاظ گردد.

Keywords:

حشرات خوراکی , Tenebrio molittor , Zophobas morio , اندازه گیری پروتئین و چربی , جیره غذایی دام و طیور

Authors

یحیی استادی

دکتری اقتصاد کشاورزی، آزمایشگاه تخصصی حشره شناسی، مجتمع آزمایشگاهی زکریا رازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

الهام معطوفی

کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات