اطلاعات کنفرانس

The 6th National Conference on Modern Research In the field of education and psychology of Iran (With anthropological approach)

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 7 بهمن 1399
تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1400
تعداد صفحات: 1434
تعداد مقالات :126
نمایش مقالات: 53898
شناسه ملی این کنفرانس: CTCONF06
نویسندگان مشارکت کننده: 256 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 6th National Conference on Modern Research In the field of education and psychology of Iran (With anthropological approach)

نتایج 1 تا 50 از مجموع 126