آقای دکتر Behnam Makvandi

Dr. Behnam Makvandi

دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183048)

121
122
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers