نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران

Iranian journal of promotional science society of sugarcane technologists

  • نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران، یک مجله علمی است که توسط جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران به زبان فارسی منتشر می شود.
  • حوزه های تحت پوشش :
    آبیاری و زهکشی، حاصلخیزی، خاکشناسی، تغذیه گیاهی، مکانیزاسیون کشاورزی، کشاورزی دقیق، اکولوژی و محیط زیست، اصلاح نباتات، گیاه پزشکی، صنعت، شیمی قند ، ابزار دقیق، مدیریت و صنایع جانبی نیشکر.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)