فصلنامه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار

Sustainable Agricultural Science Research

نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار به عنوان یکی از نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان) از تاریخ ۹۹/۰۹/۲۲ بر اساس مجوز شماره ۱۰/۲۷۰۳/ص/۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده و طبق مجوز شماره ۸۸۲۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، به صورت فصلنامه منتشر می گردد. این نشریه افتخار دارد مقالات علمی – پژوهشی پژوهشگران محترم در ارتباط با علوم کشاورزی پایدار را، که قبلا در جایی منتشر نشده باشند یا برای انتشار به نشریه دیگری ارسال نشده باشند، بررسی و داوری کرده و در صورت تایید چاپ و نشر نماید.

زمینه های بررسی و پذیرش مقاله در نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار به شرح ذیل می باشند:

۱) مکانیزاسیون ۲) فرآوری محصولات کشاورزی ۳) صنایع غذایی ۴) زیست فناوری ۵) مدیریت منابع آب و خاک ۶) مرتع، زراعت و باغبانی ۷) اقتصاد و ترویج کشاورزی

در فرآیند ارزیابی علمی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ۱۴۰۰، این نشریه رتبه B را کسب نمود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات