آقای nima sadeghzadeh bilil

nima sadeghzadeh bilil

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و کارمند رسمی آموزش و پرورش٫ معلم نمونه منطقه ای/ مولف و پژوهشگر/ مشاور و روانشناس/ کارشناسی علوم تربیتی/ آموزش ابتدایی

Researcher ID: (116221)

24
3
2
4
2
3
7
22
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • سرگروه استانی سرگروه درسی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل
 • عضو تولید محتوای کشوری علوم تجربی و آزمایشگاه دبیرخانه کشوری علوم تجربی و آزمایشگاه مستقر در استان اردبیل
 • عضو کارگروه و سرگروه پنجم کارگروه پایه پنجم استان اردبیل

Conference Papers

Researchs

 • جشنواره بازی هوش دبیرخانه کشوری علوم تجربی و آزمایشگاه مستقر در استان اردبیل (1403)
 • طرح بازی هوش اداره کل استان اردبیل (1402)

Books

 • پایان نامه نقش میانجی خطاهای شناختی و طرح واره های منفی در پیش بینی رابطه بین پیوند اجتماعی و قلدری در مدارس (دانشگاه محقق اردبیلی) - 1402 - Persian
 • کتاب نقش میانجی خطاهای شناختی و طرح واره های منفی در رابطه بین پیوند اجتماعی و قلدری در مقطع ابتدایی (نگین سبلان) - 1402 - Persian
 • کتاب دانش نامه تخصصی جامع آموزش ابتدایی (دانش نامه تخصصی جامع آموزش ابتدایی) - 1400 - Persian
 • کتاب روانشناسی یادگیری زبان ۲ (روانشناسی یادگیری زبان ۲) - 1400 - Persian

Education

 • کارشناسی ارشد روانشناسی/ روانشناسی تربیتی University of Mohaghegh Ardabili1400-1402
 • کارشناسی علوم تربیتی - آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل1396-1400

سوابق شغلی و تخصصی

 • سرگروه درسی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در ۷ سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش (1396-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدرک حسابداری حرفه ای و نرم افزار هلو از فنی و حرفه ای (1396-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • معلم نمونه منطقه ای (1402)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1400)
 • دانشجوی پژوهشگر برتر استانی (1400)
 • راهیابی به مسابقات پژوهشگران برتر کشوری (1400)
 • کسب رتبه ی برتر تحصیلی و علمی در دانشگاه فرهنگیان اردبیل (1398)
 • کمربند مشکی دان ۲ از فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران (1394)
 • کمربند مشکی دان ۱ از فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران (1393)

Workshops

 • دوره چالش ها و راهکارهای ترکیب صامت و مصوت - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1400)
 • دوره آموزش مفهوم ضرب در ریاضی پایه سوم ابتدایی - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1400)
 • دوره توانمند سازی آموزگاران - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1400)
 • دوره تحصصی رازهای نقاشی دانش آموزان - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1400)
 • دوره جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری- بازی و یادگیری - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1400)
 • دوره ارزشیابی توصیفی در آموزش ابتدایی - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1400)
 • دوره راهکارهای تقویت مهارهای نوشتاری دانش آموزان، روش های نوین املانویسی - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1400)
 • دوره راهبردهای حل مسئله در ریاضیات ابتدایی - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل (1400)
 • دوره کشوری بایسته های ویرایش و نگارش - دانشگاه محقق اردبیلی/ انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی (1399)
 • دوره مقاله نویسی - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1399)
 • دوره روش های تحقیق کمی - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1399)
 • دوره آشنایی با سایت ها و پایگاه های علمی داخلی و خارجی - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1399)
 • دوره آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع و رفرنس دهی مندلی (Mendeley) - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1399)
 • دوره آشنایی با مهارت ها نگارش مقالات علمی و انتشار آن - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1399)
 • دوره آشنایی با روش های تحقیق کیفی - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1399)
 • دوره و نشست تخصصی صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای معلمان - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1399)
 • دوره تخصصی صلاحیت ها و شایستگی های معلمان عصر حاضر - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1398)
 • دوره مهارت های خود آگاهی 1 - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1397)
 • دوره مهارت و سبک های ارتباط اجتماعی - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1397)
 • دوره مهار تهای زندگی و و استفاده آگاهانه از فضای مجازی - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1397)
 • دوره مهارت های زندگی و استفاده آگاهانه از فضای مجازی 2 - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1397)
 • دوره مشاوره پیش از ازدواج - دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل (1396)

Other

 • مولف و پژوهشگر
 • معلم
 • روانشناس
 • کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
 • کارشناس آموزش ابتدایی و علوم تربیتی
 • سرگروه درسی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل
 • معلم نمونه منطقه ای