فصلنامه رویکردهای نوین در روانشناسی

Journal of Emerging Trends in Psychology

فصلنامه رویکردهای نوین در روانشناسی،وابسته به دانشگاه علمی کاربردی گچساران (1) از تمامی استادان، پژوهشگران،صاحب نظران،و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به منظور ارسال مقالات پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با روانشناسی دعوت به عمل می آورد.

این نشریه در حوزه های  روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی صنعتی و سازمانی،روانشناسی کودکان استثنایی و روانشناسی سلامت، به زبان فارسی مقاله منتشر می نماید.

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات