ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد مقالات
2983 مقاله
کل صفحات
45292
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
772
کل دریافت مقالات
43848
کل نمایش مقالات
2114222
متوسط استناد مقاله
26
کل نویسندگان
7898
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:7 اسفند 1385
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1385
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 2124
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 267308
تعداد دریافت مقاله: 4135
تعداد ارجاعات: 67
کلیدواژه های اصلی:
 • مدیریت ترافیک
 • محدوده ترافیکی
 • طرح تردد نوبتی
 • آلودگی هوا
 • مصرف سوخت
 • هز ینه مبادله
 • تقاضای سفر
 • مکا ن یا بی کاربری زمین
 • مساله وبر
 • میادین میوه و تره بـار و محـصولات کشاورزی
روز برگزاری:24 اردیبهشت 1387
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1386
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 340
تعداد کل مقالات: 158
تعداد کل صفحات: 2067
تعداد مقاله کامل: 157
تعداد نمایش مقالات: 349118
تعداد دریافت مقاله: 6362
تعداد ارجاعات: 123
کلیدواژه های اصلی:
 • آلودگی هوا
 • حمل و نقل
 • پردازش تصویر
 • مصرف سوخت
 • ترافیک
 • مدیریت شهری
 • مهندسی ترافیک
 • حمل و نقل عمومی
 • بحران
 • بهینه سازی
روز برگزاری:5 اردیبهشت 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1387
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 270
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 1514
تعداد مقاله کامل: 119
تعداد نمایش مقالات: 242219
تعداد دریافت مقاله: 4734
تعداد ارجاعات: 92
کلیدواژه های اصلی:
 • شبکه عصبی
 • مهندسی ترافیک
 • الگوریتم ژنتیک
 • مدیریت شهری
 • حمل و نقل
 • عوارض بهینه
 • زمان تاخیر
 • طول صف
 • نرم افزار aimsun
 • کالیبراسیون
روز برگزاری:2 آذر 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1390
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 238
تعداد کل مقالات: 103
تعداد کل صفحات: 1497
تعداد مقاله کامل: 103
تعداد نمایش مقالات: 109073
تعداد دریافت مقاله: 2102
تعداد ارجاعات: 50
کلیدواژه های اصلی:
 • آلودگی هوا
 • مدیریت شهری
 • مکان یابی
 • پارکینگ عمومی
 • زلزله
 • امدادرسانی
 • تخصیصترافیک
 • جایگاه آتشنشانی
 • بهینه سازی زمان سفر
روز برگزاری:2 اسفند 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 20 مرداد 1391
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 757
تعداد کل مقالات: 304
تعداد کل صفحات: 4234
تعداد مقاله کامل: 304
تعداد نمایش مقالات: 281822
تعداد دریافت مقاله: 5454
تعداد ارجاعات: 170
کلیدواژه های اصلی:
 • منطق فازی
 • الگوریتم ژنتیک
 • شبکه عصبی
 • ترافیک
 • آلودگی هوا
 • رگرسیون
 • فرهنگ
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • حمل و نقل
 • مدیریت شهری
روز برگزاری:1 اسفند 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1392
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1014
تعداد کل مقالات: 378
تعداد کل صفحات: 5679
تعداد مقاله کامل: 378
تعداد نمایش مقالات: 309934
تعداد دریافت مقاله: 6420
تعداد ارجاعات: 172
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • آلودگی هوا
 • حمل و نقل
 • ترافیک
 • توسعه پایدار
 • آلودگی صوتی
 • پیاده راه
 • مدیریت شهری
 • کاربری زمین
روز برگزاری:6 اسفند 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1393
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1058
تعداد کل مقالات: 381
تعداد کل صفحات: 6051
تعداد مقاله کامل: 381
تعداد نمایش مقالات: 215274
تعداد دریافت مقاله: 5357
تعداد ارجاعات: 67
کلیدواژه های اصلی:
 • الگوریتم ژنتیک
 • gis
 • داده کاوی
 • مدیریت بحران
 • آلودگی هوا
 • زلزله
 • تصادفات رانندگی
 • تصادف
 • بهینه‌سازی
 • شهر تهران
روز برگزاری:5 اسفند 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1049
تعداد کل مقالات: 368
تعداد کل صفحات: 5661
تعداد مقاله کامل: 368
تعداد نمایش مقالات: 144663
تعداد دریافت مقاله: 4417
تعداد ارجاعات: 17
کلیدواژه های اصلی:
 • آلودگی هوا
 • شبکه عصبی
 • حمل و نقل
 • ترافیک
 • الگوریتم ژنتیک
 • genetic algorithm
 • اولویت بندی
 • وسایل نقلیه
 • ظرفیت
 • پارکینگ
روز برگزاری:11 اسفند 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1043
تعداد کل مقالات: 366
تعداد کل صفحات: 5290
تعداد مقاله کامل: 365
تعداد نمایش مقالات: 88169
تعداد دریافت مقاله: 2106
تعداد ارجاعات: 13
کلیدواژه های اصلی:
 • درخت تصمیم
 • داده کاوی
 • مدیریت بحران
 • ترافیک
 • آلودگی هوا
 • پردازش تصویر
 • بینایی ماشین
 • اتوماسیون
 • دادهکاوی
 • وضعیت ترافیک
روز برگزاری:10 اسفند 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 1085
تعداد کل مقالات: 389
تعداد کل صفحات: 6098
تعداد مقاله کامل: 389
تعداد نمایش مقالات: 58325
تعداد دریافت مقاله: 1293
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • آلودگی هوا
 • حمل و نقل
 • gis
 • تراکم ترافیک
 • مدیریت بحران
 • مدیریت تقاضای سفر
 • الگوریتم ژنتیک
 • منابع متحرک
 • car following
 • قیمت گذاری محدوده
روز برگزاری:29 بهمن 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
پژوهشگران ارائه کننده: 811
تعداد کل مقالات: 298
تعداد کل صفحات: 5077
تعداد مقاله کامل: 298
تعداد نمایش مقالات: 48317
تعداد دریافت مقاله: 1468
تعداد ارجاعات: 1
کلیدواژه های اصلی:
 • آلودگی هوا
 • الگوریتم ژنتیک
 • داده کاوی
 • حمل ونقل
 • gis
 • مدیریت بحران
 • بهینه سازی
 • مهندسی ترافیک
 • سیستم های حمل و نقل هوشمند
 • آلاینده های هوا
روز برگزاری:6 اسفند 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support