دوفصلنامه آموزه های اقتصاد اسلامی

Islamic Economic Doctrines

این نشریه با توجه به نیازی که در این موضوع احساس شد راه اندازی شد و مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب کرد. و بنا دارد رتبه علمی پژوهشی را از کمیسیون رتبه بندی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دست آورد.

«مجله آموزه‌های اقتصاد اسلامی » بر اساس پروانه انتشار به شماره ۸۶۲۴۱به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

برخی از زمینه‌های پژوهش در این مجله عبارت است از:

۱) عدالت اقتصادی و رفع فقر در اسلام، ایران و جهان از نظریه تا عمل

۲) فقه الاقتصاد، اقتصاد حقوق و مسائل مستحدثه اقتصادی

۳) تکافل اجتماعی و خدمات پایه؛ سلامت، آموزش، مسکن

۴) اقتصاد توسعه، رشد و الگوهای پیشرفت

۵) روش فهم آیات و احادیث در اقتصاد اسلامی

۶) اخلاق و اقتصاد و فلسفه اقتصادی

۷) جنبه‌های اقتصادی روابط بین‌الملل و استعمار

۸) تاریخ اندیشه و وقایع اقتصادی در اسلام و جوامع اسلامی