اطلاعات کنفرانس

Sixteenth National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

محل برگزاری: بابل
تاریخ برگزاری: 30 تیر 1401
تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1401
تعداد صفحات: 974
تعداد مقالات :94
نمایش مقالات: 16823
شناسه ملی این کنفرانس: SEPP16
نویسندگان مشارکت کننده: 175 پژوهشگر

مجموعه مقالات Sixteenth National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

نتایج 1 تا 50 از مجموع 94