اطلاعات کنفرانس

Eleventh National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

محل برگزاری: بابل
تاریخ برگزاری: 26 فروردین 1400
تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400
تعداد صفحات: 324
تعداد مقالات :32
نمایش مقالات: 36433
شناسه ملی این کنفرانس: SEPP11
نویسندگان مشارکت کننده: 80 پژوهشگر

مجموعه مقالات Eleventh National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

نتایج 1 تا 50 از مجموع 32