Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
25
مهر

The 13th National Conference on Economics, Management and Accounting

Calendar

Help

The 13th National Conference on Economics, Management and Accounting روز دوشنبه، 25 مهر، 1401 توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Shirvan برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

CODE: EMCCONF13
Subjects Covered: Economics and Finance، Management، Accounting
Holders: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا
City: Shirvan

محورهای کنفرانس :

اقتصاد

- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

- اقتصاد کلان

- اقتصاد خرد

- اقتصاد سنجی

- کاربردهای اقتصاد سنجی

- اقتصاد کاربردی

- مدیریت اقتصاد

- اقتصاد بازرگانی

- اقتصاد عمومی و دولتی

- علوم اقتصادی

- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

- نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

- اقتصاد و تجارت الکترونیک

- اقتصاد انرژی

- اقتصاد محیط زیست

- برنامه ریزی اقتصادی

MBA - تبلیغات و بازاریابی

- مدیریت مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

- اقتصاد تحریم

- مدلسازی اقتصادی

- تجارت بین الملل

- رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

- اقتصاد ایران

- اقتصاد سلامت

- حقوق اقتصادی

- بانکداری

- تولید و مدیریت مالی

- اقتصاد شهری

- نظام های اقتصادی

- رشد اقتصادی

- اقتصاد سنجی

- اقتصاد سرمایه گذاری

- اقتصاد گردشگری و توریسم

- کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی

- اقتصاد پول و بانکداری

- راهکارهای توسعه مناطق آزاد

- اقتصاد صنعتی و بازرگانی

- اقتصاد حمل و نقل

- اقتصاد نفت و گاز

- اقتصاد بین الملل و تجارت

- اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

- آموزش، تجارت و اقتصاد

- اخلاق تجارت و کسب و کار

- قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

- راهکارهای توسعه مناطق آزاد

- اقتصاد سلامت رفتاری

- اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

- تجارت جهانی

- تجارت الکترونیک

- رشد و توسعه اقتصادی

- آمارشناسی تجارت / اقتصاد سنجی

- اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

- اقتصاد در شرایط تحریم

- اقتصاد و مدیریت ورزشی

- اقتصاد محیط زیست و تجارت

- اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی

- توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی

- ارزشگذاری اقتصادی محیط زیستی

- توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

- توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

- تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی

- بازارهای مالی

- تئوری های سرمایه گذاری

- اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها

- مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی

- شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

- فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و…)

- اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

- بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی

- کسب و کارهای خانوادگی

- ارزش گذاری اقتصادی تالابها

- ارزش گذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی

- ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت

- ارزشگذاری اقتصادی عملکرد محیط زیستی صنعت

- بررسی خسارت های تغییر اقلیم

- گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

- مالیات

- اقتصاد و بازاریابی گردشگری

- گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی

- اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار

- گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی

- سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار

و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

* حسابداری

 

- تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

- اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

- ارزیابی استاندارد های بین المللی

- حسابداری تلفیقی

- حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

- حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

- نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

- کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

- تولید و حسابداری مدیریت

- یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

- استانداردهای حسابداری و حسابرسی

- روش های تامین مالی در سازمانها

- لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

- نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

- نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

- ارزش افزوده و گزارشگری مالی

- اخلاق در حسابداری و حسابرسی

- مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

- کاربرد اینترنت در حسابداری

- سیستم های اطلاعات حسابداری

- حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده

- مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار

- حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی

- حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی

- ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

- حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

- حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی

- حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد

- ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت

- هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

- برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور

- محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات

- آموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایه

- حسابداری و نظام راهبری شرکت ها

- حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکت ها

- نقش حسابداری در تحول اقتصادی

- چالش های توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران

- نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور

- حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

- حسابداری ارزشی

- حسابداری دولتی و پاسخگویی

- نظریه پردازی در حسابداری

- اخلاق حرفه ای در حسابداری

- حسابداری تلفیقی

- حسابداری سرمایه فکری

- حسابداری محیط زیست

- حسابداری و نظام راهبری شرکت ها

- حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

- حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

- حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

- نظارت و ضفافیت در اطلاعات مالی، برنامه ریزی و کنترل در بخش عمومی

- استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

- نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه

- اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

- کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
- تولید و حسابداری مدیریت

- نقش حسابداران در دوران پساتحریم

- آموزش حسابداری و تدوین منابع علمی

- حسابداری مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار

- کنترل های بخش عمومی و گذر از سیستم نقدی به تعهدی

- جایگاه بازارهای مالی در توسعه پایدار و نقض حسابداری

- تحقیقات تجربی حسابداری و حسابرسی در بازارهای مالی

- ارزش افزوده و گزارشگری مالی

- تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴

- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

- نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

- لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

- روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت

- حسابداری اجتماعی

- اثربخشی گرایشات حسابداری

- یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

- لزوم به کار گیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان

- قوانین و استانداردها

- اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی

- مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی

- تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت

- استانداردهای حسابداری و حسابرسی

- روش های تامین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها

- نوآوری های مالی در حوزه حسابداری

- کاربرد اینترنت در حسابداری

- نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی

- مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

- حسابرسی و چالش های پیش رو

- تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

- ارزیابی استاندارد های بین المللی

- نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

- نقش حسابداری در تحول اقتصادی

- سیستم های اطلاعات حسابداری

و سایر موضوعات مرتبط با حسابداری

* امور بانکی

-بازیگران جدید (فین‌تک و (...

-ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید(

-بانکداری باز

-بانکداری دیجیتال

-بانکداری بدون شعبه

-بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

-یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی

-تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

-بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

-خدمات پرداخت

-پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز (Micro Payment)

-خدمات تجمیع

-پرداخت ‌سازی (Payment Initiation)

-پرداخت یاری (Payment Facilitator)

-پرداخت همراه

-کارت‌های اعتباری

-استقراض فرد به فرد

-تامین مالی انبوه (Crowd Funding)

-پول‌های رمزی

-حساب یاری (Account Information Services)

-بلاک‌چین

-پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه

-استانداردهای پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاری (Tokenization)

-اینترنت اشیاء

-واقعیت مجازی

-هوش مصنوعی

-فناوری نظارتی(RegTech)

-چارچوب‌های اقتصادی جدید  (PSD۲ و...)

-استانداردهای IFRS و XBRL

-مدیریت ریسک

-سیستم‌های نظارتی رگولاتور

-سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

-چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

-استانداردهای امنیتی

-نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت

-سرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیت

-مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

-امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

-کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

-کلان داده‌ها

-داده‌کاوی و هوش تجاری (BI)

-بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره (Omni-Channel)

-راه حل ها و مدل های بانکداری الکترونیکی :

Core Banking

Internet Banking

SMS Banking

ATM

Web kiosk

RFID

POS

Pin Pad

Telephone Banking

Back and front office automation

And …

-راه حل های پرداخت الکترونیکی :

e-Money

e-check

Debit cards

Credit Cards

Smart Cards

And…

- امنیت در بانکداری الکترونیکی :

CA

Web security

Network security

Physical security

Security Architecting

Hardware Security Device and Solution

Software Security Device and Solution

And...

-مدیریت بانکداری الکترونیکی :

e- CRM

ERP

e-Investment

e-advertisement

R Management in e-banking

e-Marketing for e-banking

Customizing services by e-banking

Project Management

Quality Management

Strategic Management in e-banking

And…

-چالش های قانونی و قضایی در بانکداری الکترونیکی

- چالش های قوانین حقوقی موجود و نیازهای آتی

- امور قضایی در بانکداری الکترونیکی

- آموزش و فرهنگ سازی :

- راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی

- آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی

- تبلیغات و بانکداری الکترونیکی

-بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی

- بانکداری اسلامی در کشورهای غیراسلامی

- الگوی تامین مالی، تجهیز منابع و خدمات بانک­ها

- نوآوری­ها در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

- شیوه ­های تعامل نظام بانکداری

- ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید)

- بانکداری باز

- بانکداری دیجیتال

- بانکداری بدون شعبه

-بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

-یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی

-تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

-بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

-پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز

-خدمات تجمیع

-پرداخت ‌سازی

-پرداخت یاری

-پرداخت همراه

- کارت‌های اعتباری

-استقراض فرد به فرد

-تامین مالی انبوه

-پول‌های رمزی

- حساب یاری

-بلاک‌چین

-پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه

- استانداردهای پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاری (Tokenization)

- اینترنت اشیاء

-واقعیت مجازی

- هوش مصنوعی

- استانداردهای IFRS و XBRL

-مدیریت ریسک

-سیستم‌های نظارتی رگولاتور

-سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

-چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

-استانداردهای امنیتی

-نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت

- سرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیت

- مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

-امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

-کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

-کلان داده‌ها

-داده‌کاوی و هوش تجاری (BI)

-بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره( (Omni-Channel

و سایر موضوعات مرتبط با امور بانکی

محورهای کلی بخش مدیریت

- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی

- مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی

-رهبری و رفتار سازمانی

-مدیریت تولید، فرایند و عملیات

-مدیریت راهبردی

-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

-  مدیریت استراتژیک و رقابت

-مدیریت منابع انسانی

-مدیریت مالی

- مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه

- مدیریت بازار

- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت

- حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی

- مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری

- مدیریت عمومی

-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت

محورهای کلی بخش حسابداری

- سیستم های اطلاعات حسابداری

-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

-تولید و حسابداری مدیریت

-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

-استانداردهای حسابداری و حسابرسی

-روش های تامین مالی در سازمانها

-لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

- نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

- کاربرد اینترنت در حسابداری

- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

- تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴

- تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه

- نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

- ارزش افزوده و گزارشگری مالی

- اخلاق در حسابداری و حسابرسی

-مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش

create: 3 August 2022 - view 1132

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Status

در حال پذیرش مقاله

12 روز مانده تا شروع

Dates

Date of holding:
17 October 2022
Deadline for submitting original articles:
15 October 2022

Contact Informations

mobile: 09150106530
email: okconfpaya@gmail.com
Website: Official conference site

History

Related conferences

Notify friends

Share

Holders

موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
Support