دلایل اصلی افزایش پدیده کودک آزاری در جامعه

2 اسفند 1402 - خواندن 4 دقیقه - 258 بازدید


دلایل اصلی افزایش کودک آزاری در جامعه

امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق

بی شک نبود یک قانون خاص جامع و علمی در خصوص کودک آزاری فقط یکی از دلایل افزایش این پدیده خشن در جامعه است در کنار این مسله دلایل مختلف دیگری هم وجود دارد که سبب افزایش این پدیده در جامعه شده است که سه دلیل از مهمترین دلایل مربوط به کودک آزاری در جامعه ما شامل این دلایل می باشد:


1) دلایل روحی و جسمی: متاسفانه اطفال به علت ضعف قوای عقلی خود نمی توانند خطرات را تشخیص بدهند همین مسله هم باعث می شود خطر کودک آزاری همیشه در کمین کودکان باشد. از سوی دیگر کودکان ترس این را دارند که اگر گزارش بزهدیدگی خود را به والدین بدهند حرف آن ها را کسی قبول نکند، که این مسله از سمت والدین امری غلط می باشد چرا که والدین باید در این خصوص به کودکان آموزش کافی بدهند و به کودک خود اعتماد کنند تا کودکان با خیال راحت و آسوده هر گونه آزاری نسبت به خود را سریعا به والدین گزارش داده و والدین هم پیگیری لازم را انجام بدهند.

دو دلیل مهم در خصوص دلایل جسمی در کودک آزاری وجود دارد، اول اینکه کودکان به دلیل شرایط سنی از ضعف جسمی برخوردارند، از این رو کودکان کمترین مقاومت را در برابر بزهکاران نشان می دهند. دلیل دومی که کودکان را به آماج مناسبی برای بزهکاران تبدیل می کند، بالا بودن رقم سیاه جرایم علیه کودکان است که این جرایم در اکثر موارد به دلیل ترس از ریخته شدن آبروی کودک و یا اعتماد نکردن به حرف کودک و یا عدم حمایت قانونی از کودک پنهان می ماند، در واقع این پنهان ماندن مشوق اصلی بزهکاران در ارتکاب جرائم علیه کودکان می شود چرا که عدم کشف جرم در واقع به معنای کاهش احتمالی محکومیت بوده که این مسله مطلوب طبع تمامی بزهکاران می باشد.


2) دلایل محیطی و فرهنگی: محیط مساعد یکی از دلایل مهم برای وقوع پدیده کودک آزاری است، دلایل فردی و فرهنگی کودک آزاری، تنها زمانی فعال می شوند که شرایط محیطی لازم فراهم شود. والدینی که با کودک بد رفتاری می کنند مربوط به طبقه، نژاد یا مکان خاص جغرافیایی نیستند و هر یک از آنها وابسته به مذهب، تحصیلات، شغل و وضعیت اجتماعی خاص هستند، بنابراین کودک آزاری در تمامی گروه های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی قابل رویت می باشد.


3) دلایل اقتصادی و خانوادگی: خانواده دارای نقش اساسی در بروز کودک آزاری دارد چرا که اکثر آزارها در خانواده از سوی والدین و نزدیکان کودک اعمال می شود. بنابراین بررسی دلایل خانوادگی در سبب شناسی آزار کودکان اهمیت ویژه ای دارد. از مهمترین این دلایل در خانواده که سبب کودک آزاری می شود این موارد است: 1. فقدان مهارت های کافی به عنوان والدین در خصوص نیازهای کودک. 2. شغل و محیط زندگی والدین. 3. میزان تحصیلات و اطلاعات صحیح والدین در خصوص کودکان. 4. سابقه اعتیاد و یا بیماری های روحی روانی والدین. 5. سابقه طلاق و جدایی در خانواده و... از جمله این دلایل می باشد.

البته تاثیر فقر در سلامت جسمانی، کیفیت فرهنگی، زندگی خانوادگی، فرصت های تحصیلی و... غیرقابل انکار است. فقر و کودک آزاری همبستگی زیادی با هم دارند بطوری که کودکانی که در خانواده های فقیر و یا معتاد و یا بزهکار زندگی می کنند، به دلیل شرایط و محدودیت های موجود از ایمنی کمتری نسبت به دیگر کودکان در جامعه برخوردارند. به همین دلیل نیازهای بهداشتی، تغذیه ای، آموزشی، فرهنگی و روانی این کودکان به خوبی برآورده نمی شود که این امر خود به خود کودک را در معرض خطر خشونت و کودک آزاری از جانب والدین و یا سایرین قرار می دهد.