اقتصاد رویدادهای ورزشی در ایران

1 فروردین 1403 - خواندن 7 دقیقه - 136 بازدید

یکی از مهم ترین فعالیت های سازمان ورزشی درآمدزایی است. برای پیشرفت، برنامه ریزی کارآمد، و حفظ استقلال تامین منابع درآمد اجتناب ناپذیر است. با وجود این، معدود سازمان هایی به همان اندازه ای که مایل اند به موفقیت دست می یابند. درآمدزایی معمولا دشوار و زمان بر است. بنابراین، باید در این باره برنامه ریزی و اقدام کرد. درآمدزایی اقدام مستمری است و طرح های درآمدزایی شما باید گسترش یابند تا هزینه برنامه های شما را پوشش دهند. برای اجرای مطلوب آن مدیران برگزاری مسابقات ورزشی میتوانند نمودارمناسبی را با توجه به هدف رویداد، سطح مسابقات، نیروی انسانی موجود و امکانات در دسترس ترسیم نمایند. به بیان دیگربرای ترسیم نموداریک مسابقه ورزشی باید هدف وسطح مسابقه را با توجه به سطح درآمدی عاید از برگزاری را مشخص کرد.

 منابع درآمد

برای کسب همه منابع مورد نیاز برای عرضه خدمات و اجرای برنامه های مورد نظرتان، باید از منابع گوناگونی به جمع آوری درآمد بپردازید. باید به همه احتمالاتی که به روی شما بازند توجه کنید، سپس برای اجرا کردن آن ها برنامه ای تهیه کنید. درآمد از منابع زیر به دست آید:

حق عضویت: برخی سازمان های ورزشی اعضایی دارند که حق عضویت می پردازند. درآمد بیشتر را می توان با افزایش حق عضویت یا حق اشتراک افزایش داد.

دفاتر سرمایه گذاری: در بسیاری از کشورها، از برنامه های ورزشی دفاتر سرمایه گذاری بیرونی مثل دولت، کمیته ملی المپیک، مدارس، یا فدراسیون ملی ورزشی حمایت می کنند. مهم است که دقیقا بدانید چه انتظاری دارید و چه باید بکنید تا بودجه شما از این سازمان ها افزایش یابد.

صدور مجوز: به عنوان مالک دارایی های معینی، می توانید حق استفاده از این دارایی ها را به همراه محصول برای دوره ای محدود به سایرین بدهید. این تنها زمانی با موفقیت همراه است که حقوق چیزی را در اختیار دارید و کمپانی مایل است برای استفاده از آن پولی بپردازد کسب نمایید، مثل آرم سازمان شما یا تصاویر ورزشکاران یا ورزش شما. این موضوع فرایندی تجاری و چه بسا پشتیبانی مالی است. لذا به کمک کارشناسی نیاز خواهید داشت.

فعالیت های درآمدزایی

فعالیت های زیادی وجود دارند که درآمدهای سازمان شما را افزایش می دهند:

1- فروش محصول

2- رویدادهای اجتماعی (انواع حرکات موزون، پیک نیک ها، شام ها، مهمانی ها)

3- حراج های خیریه، حراج ها، فروش صنایع دستی

4- برگزاری جشن ها با حضور چهره های سرشناس

5- مسابقات ورزشی (تورنمنت های دو، تنیس)

6- عرضه خدمات (باغبانی، کارواش).

هنگام انتخاب نوع خدمات به نکات زیر توجه داشته باشید:

تعهد درآمدزا: تنها آن دسته از فعالیت ها به بار می نشینند که مسئول آن ها متعهد و باانگیزه باشد. برای مثال، درآمدزایی باشگاه از فروش بلیت به حداقل می رسد اگر اعضای باشگاه تمایلی به فروش بلیت نداشته باشند.

تازگی فعالیت: قاعده ای کلی می گوید هر چه فعالیت بدیع و تازه تر باشد، به همان اندازه باعث جلب توجه بیشتری می شود.

برآورد سودخالص: برخی فعالیت ها درآمدزایند، اما برای اجرای آن ها نیز باید هزینه زیادی صرف کرد. این فعالیت ها امتیاز به شمار نمی روند. برای مثال، هزینه های شام رسمی ممکن است به قدری زیاد باشد که فراتر از درآمد ورودیه های پرداختی باشد. این اقدام درآمدی تولید نمی کند و اجرای آن ارزشی ندارد.

منابع مورد نیاز: باید مطمئن شوید تجهیزات، تاسیسات، و از همه مهم تر افرادی دارید که می توانند فعالیت را در استاندارد بالایی انجام دهند. در غیر این صورت، ناگزیرید بابت آن ها پول پرداخت کنید که سود شما را کاهش می دهد.زمان بندی فعالیت: باید زمان کافی برای سازماندهی مناسب رویداد داشته باشید و فعالیت را در زمان مسابقات جزئی انجام دهید. اقدام به فروش بلیت های بخت آزمایی گران قیمت درست قبل از جشن های عید و شادمانی زمان بدی است، زیرا مردم اغلب اندوخته مالی کمی دارند.

موضوع فرایندی تجاری و چه بسا پشتیبانی مالی است. لذا به کمک کارشناسی نیاز خواهید داشت.

ارزیابی خطر و عواقب قانونی :آگاه باشید. همچنین، باید از هر گونه مجوز یا اجازه ای که برای انجام کار به دیگران می دهید مطلع باشید.

کسی که می خواهد از عموم مردم برای مشارکت در کاری دعوت به عمل آورد، باید از درستی انجام کار مطمئن شود و توجه دقیقی به کار مبذول دارد. فهرست زیر در تصمیم گیری به شما کمک می کند:

1. دلیل ارزشمندی هستید که کار حمایت می شود.

2. رهبر پروژه مشخص و منصوب شده است.

3. داوطلبان مربوط شناسایی شده اند.

4. کمیته و مسئولانشان (هر کجا که لازم است) شناسایی شده اند.

5. برنامه های تبلیغاتی اولیه تدوین شده اند.

6. هدف مالی از پروژه دارید.

7. می دانید درآمدها را چگونه استفاده خواهید کرد.

8. منابع مالی و انسانی شما معین شده اند.

9. بودجه پروژه تامین شده است.

10. بازار هدف شما مشخص شده است.

11. درباره رویداد ویژه ای که سازماندهی می شود اتخاذ تصمیم شده است.

12. زمان بندی رویداد شما مشخص شده است.

13. برای تشکر و قدردانی از افرادی که به برگزاری موفقیت آمیز رویداد شما کمک کرده اند، طرح و برنامه ای را تدارک دیده اید.

14. برای ارزشیابی رویداد درآمدزایی، برگزاری نشستی را برنامه ریزی کرده اید.

15. برای تشکر از تلاش های افراد درگیر در کار، پس از رویداد جلسه ای ترتیب داده اید.

16. مسئله این نیست که برای افزایش درآمد چگونه تصمیم می گیرید، مهم این است که فعالیت باید به خوبی مدیریت شود

17. تا بهترین استفاده از منابع ممکن شود و رضایت خاطر افرادی را به دنبال داشته باشد که در رویداد حضور بهم رسانده اند. این موضوع در به حداکثر رسیدن مبلغ درآمد کمک شایانی خواهد کرد.

کمک هزینه ها :

یکی از منابعی که اغلب نادیده گرفته می شود کمک هزینه هایی است که مراکز مختلف پرداخت می کنند. در بسیاری از کشورها، شرایط اقتصادی، امکان پشتیبانی درآمدزایی محلی از شرکت ها یا افراد را میسر نمی سازد. بنابراین، لازم است گزینه های موجود را از راه بنیادهای بین المللی یا آژانس های درآمدی دولت خارجی شناسایی کنیم. این سازمان ها برای کمک به فرایند متقاضی، خطوط راهنمایی دارند. به علاوه، اینترنت گنجینه ای از اطلاعات و خطوط راهنما درباره نحوه تنظیم متن نوشتاری دقیق برایورزش دریافت می توانید در این مسیر توسعه و کمک های بلاعوض سرمایه گذاری قرار گیرید.

رویدادهای ورزشیاقتصاد ورزشاقتصاد رویدادهای ورزشی