اهمیت علم و عالم و معلم از دیدگاه بزرگ معلم جهان بشریت حضرت امام صادق علیه السلام

12 اردیبهشت 1403 - خواندن 5 دقیقه - 1186 بازدید

بسم الله الرحمن الرحیم


در روز معلم و در آستانه ای سالروز شهادت بزرگ معلم جهان بشریت شیخ الائمه حضرت امام جعفرصادق علیه السلام قرار داریم ، او که معلم نمونه ای عالم بشریت که بیش از چهار هزار شاگرد در عرصه ها و رشته های مختلف علوم عقلی و نقلی تربیت کرد و رهبران مذاهب چهار گانه اهل سنت : ابوحنیفه ، مالک ، احمد حنبل و محمدبن ادریس شافعی ، همه آنها یا بلا واسطه یا با واسطه از شاگردان آن حضرت به شمار می روند و از خرمن علمی او خوشه چیده اند ، لذا به عنوان تجلیل از مقام علم و عالم و معلم و به قصد جرعه نوشی از اقیانوس علم آن معلم بزرگ ، گلواژه های از سخنان نورانی و حکیمانه ای آن حضرت را در فضیلت علم و دانش و جایگاه معلم ذکر می کنیم :

1 ) اهمیت آموزش دادن و آموزش دیدن برای خدا

امام صادق علیه السلام در باره ای فراگیری و آموزش دادن علم برای خدا فرمودند :« من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله ، کسی که علم بیاموزد و به آن عمل کند و برای خدا به دیگران بیاموزد ، در ملکوت آسمان ها بزرگ خوانده می شود ، پس گفته می شود که او برای خدا علم آموخته و برای خدا کار کرده و برای خدا تعلیم داده ( و معلمی نموده ) است ».الکافی ، ج1 ، ص 35 . بنابراین معلم و متعلمی که آموزگاری و فراگیری علم شان برای خدا باشد در آسمان ها بزرگ و با عظمت دانسته می شوند .

2 ) مقام ارجمند عالم و دانشمند

بزرگ معلم جهان بشریت حضرت امام جعفرصادق علیه السلام در باره ای ارزش و مقام عالم ( عامل و صالح ) فرمودند :« و العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازی فی سبیل الله ، عالم و دانشمند (ربانی وخود ساخته ) اجرو پاداش او از کسی که روزها روزه دار و شب ها مشغول به عبادت است و در راه خدا جهاد می کند ، بزرگتر است ». الکافی ، ج 1 ، ص 37 . البته بایستی توجه داشت که عالمان فاسدی که به علم شان عمل نمی کنند بدترین انسان ها معرفی شده است ؛ زیرا نقشی که در فاسد شدن عالم و جامعه دارد بسیار زیاد است لذا ( اذا فسد العالم فسد العالم ) گفته شده است .

3 ) اهمیت فراگیری علم

امام صادق علیه السلام می فرماید : (جدم) رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند :« طلب العلم فریضه علی کل مسلم الا و ان الله یحب بغاه العلم ، در پی علم ودانش رفتن بر هر مسلمانی (اعم از زن و مرد ) واجب است و خدای سبحان طالبان وجویندگان علم را دوست دارد ». الکافی ، ج1 ، ص 31 .

همچنین با توجه به اهمیت علم و دانش است که امام صادق علیه السلام می فرماید :« من دوست دارم که برسر اصحاب ( و پیروانم ) با تازیانه زده شود تا فقیه ( عالم وآگاه به مسایل دینی و حلال و حرام) شوند . همان .

در سخن دیگری می فرماید : (جدم ) رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند :« کسی که راهی را برای طلب علم بپیماید ، خدای متعال او را در مسیر بهشت قرار می دهد ، و فرشتگان الهی با میل و رغبت بالهای شان را برای جویندگان علم و دانش می گسترانند ، برای جویندگان علم آن چه در آسمان و زمین هستند حتی ماهیان دریا ، طلب مغفرت می کنند ، فضیلت وبرتری عالم (صالح و عامل ) بر عابد مانند برتری مهتاب شب چهارده برستارگان است . علما وارثان انبیاء هستند به این صورت که انبیاء دینارو درهم به ارث نمی گذارند بلکه علم و دانش به ارث می گذارند پس کسی که علم ودانش فرا بگیرد بهره ای زیادی نصیبش شده است ». امالی صدوق ، ص 60 .

پروردگارا ! توفیق علم آموزی خالصانه و علم نافع برای ما عنایت فرما

آمین یا رب العالمین .