تعریف و تقویت تاب آوری رسانه ای جامعه

19 اردیبهشت 1403 - خواندن 5 دقیقه - 133 بازدید

تاب آوری رسانه ای جامعه برای مقاومت در برابر اختلالات و حفظ سلامت دانش و آگاهی اجتماعی بسیار مهم است سواد رسانه ای نقش کلیدی در ساختن جامعه ای تاب آور از طریق قادر ساختن افراد به تشخیص و پرسش موثر اطلاعات ایفا می کند.


 از دست دادن اقتدار در رسانه های سنتی می تواند منجر به گسترش محتوای نادرست و دستکاری شده باشد.

رسانه های اجتماعی میتوانند از طریق انتشار اطلاعات و اخبار صحیح به ارتقای دانش سلامت و توسعه تاب آوری کمک کنند 

 اهمیت همکاری سازمانهای رسانه ای در تحریف و انتشار اخبار ناصواب میتوانند بخشی از تاب آوری رسانه ای جامعه باشد.


در ایران، رسانه تاب آوری تلاش میکند که با تقویت وترویج مفهوم تاب آوری در قالبی جامع به اینمهم بپردازد. با اینحال تحقیقات نشان می دهد که استفاده بیش از حد از سایت های شبکه های اجتماعی می تواند منجر به کاهش اعتماد به نفس شود.تاثیرات شبکه های اجتماعی بر اعتماد به نفس افراد می تواند مثبت و منفی باشد.

 گذراندن زمان بیشتر در پلتفرم های رسانه های اجتماعی با خطر بالاتر عزت نفس پایین تر همراه است، به ویژه برای افرادی که سطح عزت نفس پایینی دارند استفاده از رسانه های اجتماعی می تواند با پرورش رفتارهای منفی مانند انتقاد از خود، تمرکز بر کاستی ها و مقایسه نامطلوب خود با دیگران به کاهش عزت نفس کمک کند.

 علاوه بر این، مقایسه های اجتماعی در پلت فرم هایی مانند فیس بوک و اینستاگرام می تواند منجر به احساس حقارت و بی کفایتی شود و بر عزت نفس تاثیر منفی بگذارد(مقدسجان و همکاران ، 2017).

 البته شبکه های اجتماعی نیز می توانند تاثیرات مثبتی بر اعتماد به نفس داشته باشند. برخی از مطالعات نشان می دهند که رسانه های اجتماعی می توانند حس آزادی را ایجاد کنند، سطح اعتماد به نفس را افزایش دهند و به افراد کمک کنند تا روابط و سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، به ویژه برای افراد خجالتی یا درون گرا این موضوع نمود بیشتری دارد.

 با این حال، تاثیر رسانه های اجتماعی بر عزت نفس بسته به نحوه استفاده افراد از این پلتفرم ها و ماهیت تعامل آنها متفاوت است.

تاثیرات شبکه های اجتماعی بر تاب آوری افراد هم قابل توجه است.

 مطالعان نشان داده است که استفاده از رسانه های اجتماعی با پیامدهای مثبتی مانند کاهش افسردگی و تنهایی، افزایش عزت نفس و حمایت اجتماعی، و افزایش رفاه کلی در طول بحران هایی مانند همه گیری COVID-19 مرتبط بوده است(مانو، 2020). 


مطالعات تاکید می کنند که ارتباطات اجتماعی و حمایت نقش مهمی در ارتقای رفتار مقابله ای، سازگاری روان شناختی و تاب آوری در افرادی که با استرس و تروما مواجه هستند، ایفا می کنند(آقاشه و همکاران، 2021).

علاوه بر این، اندازه شبکه های اجتماعی و فراوانی تماس های اجتماعی بر سطوح تاب آوری تاثیر می گذارد، به نظر میرسد شبکه های اجتماعی محدودتر که ارتباطات پر رنگتری را موجب میشود با تاب آوری بالاتر رابطه مستقیم داشته باشند(پارک و همکاران ، 2021).

 شبکه های اجتماعی بستری را برای افراد فراهم می کنند تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، منابع را به اشتراک بگذارند و حمایت دریافت کنند، که عواملی ضروری در ایجاد و حفظ تاب آوری در مواجهه با چالش ها و بحران ها هستند.


رسانه و شبکه های اجتماعی میتوانند از روشهای زیر موجب توسعه تاب آوری باشند :

بر اساس نتایج جستجوی ارائه شده، شبکه های اجتماعی را می توان برای ایجاد انعطاف پذیری به روش های زیر استفاده کرد:


1. شبکه های اجتماعی منابع و پشتیبانی را فراهم می کنند که انعطاف پذیری را افزایش می دهد اتصال آنلاین و تعاملات تسهیل شده توسط رسانه های اجتماعی می تواند به افراد کمک کند تا به پشتیبانی اجتماعی، اطلاعات و سایر منابع دسترسی پیدا کنند، که برای مقابله با استرس و ناملایمات در طول بحران ها بسیار مهم هستند


2. شبکه های اجتماعی در صورت سواد رسانه ای راهی برای تجزیه و تحلیل و درک واکنش ها به ناملایمات ارائه می دهند. بررسی ساختار و پویایی شبکه های اجتماعی می تواند بینش آدمی را در مورد سازماندهی منابع ، سازگاری و بهبودی افراد و جوامع در مواجهه با چالش ها ارائه دهد.


3. شبکه های اجتماعی بنوعی تلاشی برای باهم بودن هستند و میتوانند از این جهت حتی بصورت مستقیم ابزاری برای توسعه تاب آوری اجتماعی بشمار آیند. 

4. استفاده از رسانه های اجتماعی با پیامدهای مثبتی همراه بوده است که به تاب آوری کمک می کند، مانند کاهش افسردگی و تنهایی، افزایش عزت نفس و حمایت اجتماعی، و افزایش رفاه کلی در طول بحران اگرچه ماموریت اصلی شبکه های اجتماعی حمایت عاطفی نبوده است .


5. اندازه شبکه های اجتماعی و فراوانی تماس های اجتماعی بر سطوح تاب آوری تاثیر می گذارد، به نظر میرسد شبکه های کوچکتر موفق تر عمل کرده اند شبکه کوچک تر با تاب آوری بالاتر و تماس های اجتماعی مکرر منجر به افزایش تاب آوری بیشتری می شود.