آقای دکتر Pouya Doolabi

Dr. Pouya Doolabi

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176864)

56
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers