Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم دانشگاه خلیج فارس

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4,012
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 93
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه دولتی: 50
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 30 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه خلیج فارس

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه خلیج فارس را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه خلیج فارس

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1بررسی خصوصیات هم افزایی و هم ستیزی عصاره جلبک اسپیرولینا و گیاه گازرخ در روغن زیتون بکر

دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1401
2ارائه مدل منتورینگ و تحلیل عوامل موثر بر پیاده سازی آن
فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی1401
3تاثیر آموزش مداخله چند بعدی انگیزش بر خودباوری و ارزش گذاری تحصیلی، کنترل نامطمئن و اضطراب دانش آموزان مقطع متوسطه: مطالعه موردی
چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
4تاثیر آموزش مداخله چند بعدی انگیزش بر خودکارآمدی،برنامه ریزی، عدم التزام تحصیلی و اضطراب دانش آموزان متوسطه. مطالعه موردی
چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
5تاثیر آموزش مداخله چند بعدی انگیزش بر مدیریت تکلیف، برنامه ریزی، اضطراب و خودناتوان سازی دانش آموزان متوسطه

چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
6مروری جامع بر ذخیره انرژی گرمایی به کمک مواد تغییر فاز (PCM)

دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو1401
7Identifying and Analyzing the Importance of Key Factors in Employees' Ethical Behavior by Applying Fuzzy SWARA Approachفصلنامه تاملات اخلاقی1401
8مدلسازی عددی پیشروی موج ناشی از شکست سد و موج منظم بر روی بستر با مانع با استفاده از روش WCSPH

فصلنامه دریا فنون1401
9توصیف ساحت های اباحی و معنوی معشوق در تغزلات قصاید مدحی حکیم سنایی
مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)1401
10کاربرد نانو حامل های بسپاری زیست تخریب پذیر در انتقال داروها

چهارمین همایش ملی زیست شناسی1401
11کاربرد ها و نحوه تولید فیلم های خوراکی قابل تجزیه در دهانODF

چهارمین همایش ملی زیست شناسی1401
12Ancient Seed: Pomegranate
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران1400
13هنر بکارگیری مشارکت والدین در مدیریت کلاس درس
دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی1399
14بررسی الگوهای رفتاری دانش آموزان در مدارس
نهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی1400
15Introducing Strategic Drivers of Innovative Ideas in Active Small and Medium-Sized Enterprises of Different Technological Fields Using a Fuzzy Cognitive Map
مجله ایرانی مطالعات مدیریت1401
16دراسه الایقاع الداخلی فی القصیده الجداریه لمحمود درویش (دراسه دلالیه)


المجله اللغه العربیه و آدابها1397
17عبرنه الذاکره الجمعیه فی روایه "عائد الی حیفا" لغسان کنفانی (دراسه فی ضوء النقد الثقافی)

المجله اللغه العربیه و آدابها1401
18الکاریزما السردیه فی روایه "ساق البامبو" لسعود السنعوسیمجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها1401
19طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی
پژوهشنامه بازرگانی1401
20سنجش تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید از طریق تصویر برند، نگرش و باورپذیر بودن تبلیغ
مجید اسماعیل پور
فصلنامه مدیریت برند1401
21تعیین پتانسیل برهم کنش دو مولکول غیر قطبی به روش تابع گرین

مجله پژوهش فیزیک ایران1400
22The Psychological Explanation of Parenting Factors From the Viewpoint of the Qur’ān With an Emphasis on the Parents’ Agency

مجله مطالعات اسلامی معاصر1401
23Results on concomitants of generalized order statistics from Morgenstern new family of heavy-tailed distributions
دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها1401
24اثر انفجارهای هم زمان و چندمرحله ای بر پاسخ سازه های مدفون در خاک
فصلنامه آنالیز سازه -زلزله1401
25احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارتهای وابسته
مجله علوم آماری1391
26منظرهایی از آزمون فرضیه میانگین های مرتب شده در توزیع های نرمال یک و چند متغیره
مجله علوم آماری1395
27تحلیل احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره جمعی
مجله علوم آماری1396
28نقدی بر استفاده از خسارت های دارای توزیع پارتو در مدل های مخاطره شرکت بیمه


مجله علوم آماری1397
29برآورد تابع چگالی جمعیت در روش نمونه گیری ترابرشی خطی با توابع آشکار ساز

مجله علوم آماری1397
30برآوردگرهای بیزی آستانه موجک برای تابع رگرسیون ناپارامتری بر اساس توزیع پیشین آمیختهمجله علوم آماری1399

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه خلیج فارس

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی دانشگاه خلیج فارس را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از دانشگاه خلیج فارس

ردیفعنوان طرحسال نشر
1بررسی روش های تعیینی و احتمالاتی خطر لرزه ای- مطالعه موردی ساختگاه سد دشت پلنگ1392

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه خلیج فارس

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه خلیج فارس

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه خلیج فارس در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه دانشگاه خلیج فارس

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه خلیج فارس تاکنون با 2,068 پژوهشگر از 211 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران دانشگاه خلیج فارس در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 2,803 مقاله نویسنده اول
  • 2,471 مقاله نویسنده دوم
  • 1,361 مقاله نویسنده سوم
  • 369 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه خلیج فارس در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,436,948 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  Support