خانم Neda Akbari

Neda Akbari

استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177409)

35
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers