آقای دکتر Habib Daneshmanesh

Dr. Habib Daneshmanesh

هئیت علمی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179621)

61
15
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers