آقای دکتر Zabihollah Yousefi

Dr. Zabihollah Yousefi

استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180112)

24
54
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers