آقای Farzad Jalilian

Farzad Jalilian

استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180250)

13
60
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs