آقای دکتر Ali Saleh Abadi

Dr. Ali Saleh Abadi

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182559)

13
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers