آقای دکتر Reza Afhami

Dr. Reza Afhami

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183240)

59
63
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers