آقای Saeed Movahedi

Saeed Movahedi

دانشیار دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183565)

45
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers