ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mohammad ali Riahi

Mohammad ali Riahi

استاد دانشگاه تهران

Researcher ID: (183790)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

Mohammad ali Riahi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اعمال خطاهای نگار چاه در تخمین موجکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک1384
2دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش سایزموالکتریک در بررسی زیرسطح کم عمق در شمال تهراندوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک1384
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل AVO جهت شناسائی مستقیم هیدروکربن برروی یکی ازمیادین نفتی واقع در خلیج فارسدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک1384
4دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش ژئوالکتریک در تخمین دقیق هدایت ویژه الکتریکی آبسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
5دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش لرزه ای شکست مرزی در تعیین لایه پنهانچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای برگردان داده های لرزه ای و تعیین تخلخل با مثالی از میدان نفتی بهرگانسردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی زلزله خیزی استان مازندراندومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
8دریافت فایل PDF مقالهتصویربرداری توموگرافی لرزه ای برای شناسایی یک دیواره خاکی ناپایداردومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
9دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش لرزه نگاری شکست مرزی در تعیین فروچالدومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین محدوده کارستی با استفاده از روش های ژئوفیزیکیدومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین گسترش زون های دگرسان ساختگاه سد مهتر با روش های ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکیششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1388
12دریافت فایل PDF مقالهSeismic imaging of sub-circular salt-related structures in Strait of Hormuz areaسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاسچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
14دریافت فایل PDF مقالهترکیب بهینه نشانگر‌های لرزه‌ای در تخمین تخلخل مخزن با استفاده از روش کوکریجینگچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
15دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه اتفاقی از داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تبدیل کسینوس گسستهچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
16دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش MCMC در استخراج موجک از داده های لرزه‌ای بازتابیچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
17دریافت فایل PDF مقالهاثر دگرنامی در تبدیل τ-p وچگونگی تضعیف نوفه های لرزه ای خطی دگرنامی شده در این تبدیلچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
18دریافت فایل PDF مقالهکارایی نشانگر ناپیوستگی ساختاری محلی بر روی داده های لرزه ای سه بعدی در شناسایی ریز گسل های میدان گازی خانگیران در مقایسه با روش های همدوسیچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
19دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضخامت لرزه ای با استفاده از روش تجزیه طیفیچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
20دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی دامنه درمقابل دورافت در یکی از میادین نفتی ایرانبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
21دریافت فایل PDF مقالهتعیین خواص مخزنی یکی از میادین نفتی جنوب ایران به روش برگردان داده های لرزه ای به روش بر پایه مدلپنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
22دریافت فایل PDF مقالهوارون سازی لرزه ای به روش خارهای پراکنده بر روی داده های لرزه ای سه بعدی در یکی از میادین ایرانپنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
23دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش تبدیل موجک گسسته در کاهش نویز سیگنال های لرزه نگاری و افزایش امکان تفسیر بهتر نگاره لرزه ایاولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز1389
24دریافت فایل PDF مقالهتخمیین تراوایی و تعیین رابطه آن با نشانگرهای لرزهای مربوط به شکستگیهای موجود درسنگ مخزناولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز1389
25دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش تبدیل موجک پیوسته برای استخراج اطلاعات بیشتر از داده لرزهایاولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز1389
26دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل لایه مخزنی با استفاده از داده های لرزه ای دو بعدی و داده های چاه ها به کمک استفاده از روش زمین آمار بهمراه تبدیل نشانگرهای چند گانهاولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی1389
27دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روشهای تجزیه طیفی برای شناسایی هیدرات های گازی در دریای عماناولین همایش ملی هیدرات گازی ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهطراحی آرایه گیرنده برانبارش و تاثیر آن بر کیفیت داده هادومین کنگره مهندسی نفت ایران1386
29دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روشهای تجزیه طیفی دادههای لرزهنگاری در تشخیص کانال ماسهای در یکی از میادین نفتی جنوبغرب کشوراولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
30دریافت فایل PDF مقالهطراحی عملیات لرزه نگاری س هبعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی با مثالی از یکی از میادین نفتی جنوب ایرانششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
31دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته زمان ـ فرکانس TFCWT) برای آشکارسازی مخازن هیدروکربنیهشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن1390
32دریافت فایل PDF مقالهطبقهبندی رخسارههای تخلخل یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از تبدیل سریعچهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهتبدیل S تعمیم یافته با پنجره انطباقی بهینه متغیر با فرکانس و زمان برای تحلیل سیگنالهای لرزه ایاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
34دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه داده های لرزه نگاری به کمک تبدیل KLسومین کنگره ملی مهندسی نفت1390
35دریافت فایل PDF مقالهPorosity estimation improvement by averaging technique from well log in Balal oil fieldسومین کنگره ملی مهندسی نفت1390
36دریافت فایل PDF مقالهتضعیف امواج سطحی با استفاده از تبدیل TT,S تعمیم یافته واعمال فیلتر در فضای دورافت فرکانس زمانهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
37دریافت فایل PDF مقالهMapping Reservoir Fluid Distribution Using EEI Methodدومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهبرآورد توزیع تخلخل مخزن هیدروکربنی با استفاده از شبکه های عصبی به کمک نگارهای چاههمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی روش های تبدیل موجک پیوسته و تجزیه با تعقیب تطابق در تعیین محدوده سیال مخزنهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
40دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش تعقیب تطابق در تعیین محدوده سیال مخزناولین کنفرانس ژئومکانیک نفت1394
41دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل مخزن با استفاده از شبکه با تابع شعاعی دینامیکی (بر اساس نشانگر لرزه ای امپدانس صوتی)اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت1394
42دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه تصادفی در داده های لرزه ای با استفاده از روش میانگین غیرمحلیدومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
43دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نشانگر بافت لرزهای در تعیین محدوده کانال رسوبیدومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1394
44دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه تصادفی در دادههای لرزهای با استفاده از روش میانگین غیرمحلیکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
45دریافت فایل PDF مقالهکاهش خطای سرعت و بهبود پاسخ گشتاور در کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با استفاده از شبکه عصبیکنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی1395
46دریافت فایل PDF مقالهتخمین فشار شکست چاه در یک میدان هیدرو کربنی با بهره گیری از پارامتر های ژیومکانیکیدومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1395
47دریافت فایل PDF مقالهEstimating fracture pressure wells in a hydrocarbon field enjoying the geomechanical parametersدومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1395
48دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرونشست زمین به علت افت آب زیرزمینی به روش المان محدود در منطقه شهریار (گمانه بردآباد (BH1)چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
49دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی ازدیاد برداشت نفت بوسیله سیلاب زنی سورفکتانت دریکی از مخازن ایرانسومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت1396
50دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی ازدیاد برداشت نفت بوسیله سیلاب زنی سورفکتانت دریکی ازمخازن ایرانششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت1396
51دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش عزت مداری و خود باوری در توسعه وپیشرفتیازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1396
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع پیشرفت اقتصادی و تولید در آموزه های دینیدوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1397
53دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی فرایند آشام مجدد بین ماتریس ها در فرایند ریزش ثقلی در ناحیه مورد تهاجم گازپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت1398
54دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گازپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت1398
55دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای ژئومکانیکی براساس داده های پتروفیزیک و آزمایشگاه در یکی از میادین هیدروکربنیسومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1397
56دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی سه بعدی پارامترهای پایداری چاه در مخزن سروک یکی از میادین جنوب غرب ایرانسومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1397
57دریافت فایل PDF مقالهنقش امانت داری بر پیشرفت اقتصاد در آموزه های دینیسیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1399

Mohammad ali Riahi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهJoint Bayesian Stochastic Inversion of Well Logs and Seismic Data for Volumetric Uncertainty Analysisمجله بین المللی معدن و مهندسی زمین1394
2دریافت فایل PDF مقالهComparing Geostatistical Seismic Inversion Based on Spectral Simulation with Deterministic Inversion: A Case Studyفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1393
3دریافت فایل PDF مقالهIdentifying Flow Units Using an Artificial Neural Network Approach Optimized by the Imperialist Competitive Algorithmفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1393
4دریافت فایل PDF مقالهSeparating Well Log Data to Train Support Vector Machines for Lithology Prediction in a Heterogeneous Carbonate Reservoirفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1394
5دریافت فایل PDF مقالهA Comparative Study of the Neural Network, Fuzzy Logic, and Nero-fuzzy Systems in Seismic Reservoir Characterization: An Example from Arab (Surmeh) Reservoir as an Iranian Gas Field, Persian Gulf Basinفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1396
6دریافت فایل PDF مقالهUsing a Novel Method for Attenuating Random Noises from Seismic Dataفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1397
7دریافت فایل PDF مقالهتخمین فشار منفذی به روش های ایتون و باورز با استفاده از داده های لرزه نگاری و چاه پیماییدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1397
8دریافت فایل PDF مقالهتقریب مدل تراوایی مخزن با استفاده از روش های تعلیم لغت نامه ILS-DLA و کدگذاری تنک LARSدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1398
9دریافت فایل PDF مقالهوارون سازی هموار توموگرافی زمان سیر بین چاهی با استفاده از بهینه سازی سراسریدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1397
10دریافت فایل PDF مقالهتضعیف نوفه بازتاب تکرار از داده لرزه ای با الگوریتم آنالیز نوفه در حوزه موجکدوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی1399
create: 2 June 2019 - view 767
Support