آقای دکتر Ali Kadkhodaie

Dr. Ali Kadkhodaie

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183792)

118
88
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers